2010 Certification Passing Entries

CDA Still Life...

 • Kimiyo Yano, CDA, Kagoshima, Japan
 • Mitsuko Katsumoto, CDA, Chiba, Japan
 • Yukari Iwabuchi, CDA, Osaka, Japan
 • Hiroko Kitagou, CDA, Tokyo, Japan
 • Fumie Nishimura, CDA Hokkaido, Japan
 • Yu Chan Tsai, CDA, Chia Yi City, Taiwan
 • Fumiko Harada, CDA, Hyogo, Japan
 • Tomoko Amei, CDA, Toyoma, Japan
 • Emiko Fujii, CDA, Hokkaido, Japan
 • Yohko Arita, CDA, Saitama, Japan
 • Kyoko Shiba, CDA, Chiba, Japan
 • Kazuyo Ishimura, CDA, Kanagawa, Japan
 • Hiroko Morisawa, CDA, Saitama, Japan
 • Mikiko Umemura, CDA, Kanagawa, Japan
 • Jung Im Jeong, CDA, Gyeonggi-do, South Korea
 • Junko Hayashida, CDA, Gifu, Japan
 • Takae Konishi, CDA, Okayama, Japan

CDA Stroke...

 • Dorothy Pullo, CDA, Stoneham, Massachusetts
 • Reiko Imaoka, CDA, Mie, Japan
 • Yun Hee Jung, CDA, Kyeongi, South Korea
 • Jane Kao, CDA, Tainan, Taiwan
 • Suzane Lemay, CDA, Sudbury, ON., Canada
 • Seon Suk Han, CDA, Gyeonggi-do, South Korea
 • Liu Ya Hui, CDA, Chiayi City, Taiwan
 • Hsiao Han Fang, CDA, Taiwan, Taiwan

MDA Stroke...

 • Ayano Kawashige, CDA, Osaka, Japan
 • Chiu Fen Lee, CDA, Kaohsiung, Taiwan
 • Linda Sharp, CDA, Livermore, California
 • Chieko Suzuki, CDA, Tochigi, Japan
 • Chia Huai Chou, CDA, Taipei, Taiwan
 • Chikako Nakata, MDA, Osaka, Japan

MDA Still Life...

 • Miyoko Shingai, MDA, Kanagawa, Japan
 • Suzumi Mori, CDA, Kyoto, Japan
 • Keiko Enomoto, CDA, Hyogo, Japan

MDA Floral ...

 • Akemi Nakano, CDA, Osaka, Japan
 • Katsumi Nakayama, CDA, Kagawa, Japan
 • O Chisuk, CDA, Seoul, South Korea
 • Akemi Yamazaki, CDA, Kanagawa, Japan
 • Sayuri Kitagawa, CDA, Hyogo, Japan
 • Junko Nozawa, CDA, Tochigi, Japan
 • Naomi Ullum, CDA, Hutchinson, Kansas
 • Chikako Nakata, MDA, Osaka, Japan

New Master Decorative Artists...

 • Chikako Nakata, MDA, Osaka, Japan
 • Miyoko Shingai, MDA, Kanagawa, Japan

One thought on “2010 Certification Passing Entries

 1. Pingback: Seniorio.de

Comments are closed.